ovänlig

ovänlig
adj (-t, -a)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ovänlig — • ogin, ovänlig, motvillig, ovillig, tvär, vrång, avog • butter, tvär, trumpen, surmulen, vresig, knarrig, ovänlig, tjurig • fientlig, ovänlig, illvillig • fientlig, ovänlig, illvillig, taggig …   Svensk synonymlexikon

  • ovanlig — • sällspord, ovanlig, undantagsmässig, exceptionell • rar, sällsynt, ovanlig, exceptionell, sporadisk, sällsam • ovanlig, sällsynt, rar, sällsam, säregen, udda …   Svensk synonymlexikon

  • ovanlig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • sällsynt — • ovanlig, sällsynt, rar, sällsam, säregen, udda • rar, sällsynt, ovanlig, exceptionell, sporadisk, sällsam • fåtalig, ringa, sällsynt • sällspord, ovanlig, undantagsmässig, exceptionell …   Svensk synonymlexikon

  • rar — • ovanlig, sällsynt, rar, sällsam, säregen, udda • rar, sällsynt, ovanlig, exceptionell, sporadisk, sällsam …   Svensk synonymlexikon

  • sällsam — • ovanlig, sällsynt, rar, sällsam, säregen, udda • rar, sällsynt, ovanlig, exceptionell, sporadisk, sällsam • bisarr, underlig, besynnerlig, egendomlig, sällsam, absurd • bisarr, underlig, besynnerlig, egendomlig, egenartad, sällsam, absurd •… …   Svensk synonymlexikon

  • märklig — • ovanlig, sällsynt, rar, sällsam, säregen, udda • synnerlig, särskild, viktig, märklig, säregen, särpräglad • ansenlig, avsevärd, betydande, viktig, märklig • framstående, betydande, ansedd, märklig, ryktbar, berömd, ryktbar, utmärkt • nämnvärd …   Svensk synonymlexikon

  • udda — • ovanlig, sällsynt, rar, sällsam, säregen, udda …   Svensk synonymlexikon

  • avog — • obenägen, ovillig, ohågad, motsträvig, avog • fientlig, illvillig, hatisk, hatfull, hätsk, ondskefull, avog, antagonistisk • ogin, ovänlig, motvillig, ovillig, tvär, vrång, avog • fientlig, ovänlig, illvillig …   Svensk synonymlexikon

  • exceptionell — • speciell, särskild, bestämd, säregen, specifik, synnerlig • anomal, avvikande, regelstridig, onormal, oregelbunden, undantagsmässig • sällspord, ovanlig, undantagsmässig, exceptionell • rar, sällsynt, ovanlig, exceptionell, sporadisk, sällsam …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”